Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Κύρια αρμοδιότητα του ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ είναι η διαχείριση των πιστώσεων του Π.Δ.Ε. Το συγχρηματοδοτούμενο Π.Δ.Ε. περιλαμβάνει έργα τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει έργα στα πλαίσια:

  • του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2014 -2020)
  • των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών
  • του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2014 -2020)
Κέρκυρα
Ζάκυνθος
Κεφαλονιά
Λευκάδα