Δράσεις

Συμμετοχή σε εκθέσεις
Εκδόσεις

Το Εγχειρίδιο Ιστορίας Ιονίων Νήσων εκδόθηκε σε 1500 αντίτυπα το έτος 2019, με την κάλυψη εξ’ ολοκλήρου των εξόδων παραγωγής και εκτύπωσης από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων. Διανεμήθηκε το έτος 2020 στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Λύκεια) προς χρήση των φοιτητών και των μαθητών, καθώς επίσης και στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας.