Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

  • Home
  • Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2024, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στην Έκθεση Κρασιών Οινόραμα 2024, που θα διεξαχθεί από 2 έως 4 Μαρτίου στο Ζάππειο, Αθήνα.
Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FOODEXPO 2024

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στην Έκθεση Ποτών και Τροφίμων Food Expo 2024.
Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗ 2022). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.022,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Έλεγχος χρήσης έτη 2022). Προϋπολογισμού 5.022,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Read more

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ 100 ΚΑΙ 101 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ KAI ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2023 ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΡΙΜ. 1041/30-05-2023 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και κωδικοί θέσεων 100 και 101 της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 1/2023.
Read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2023 (ΑΡΘΜ.ΠΡΩΤ.:OIK.1041/30-05-2023 , ΑΔΑ: 9ΞΦ1ΨΔΟΚΚ-ΕΣΩ) ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ (ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠ ΑΡΙΘΜ. 21989/2023//1/2023/31-07-2023) ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ 07-08-2023 ΕΩΣ 17-08-2023

Το ΠΤΑ Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων που εδρεύει στις Αλυκές Ποταμού Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση Λογιστικής Υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων έτους 2023 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 8.680,00 € με ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμόν 1.3/13-02-2023 (ΑΔΑ:6Ξ33ΨΔΟΚΚ-3ΡΕ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων και την αριθμ. οικ. 887/10-5- 2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΖ3ΒΨΔΟΚΚ-ΚΝ1), το εν λόγω Ταμείο προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη λογιστικό γραφείο, την εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο την Λογιστική Υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Βασική προϋπόθεση της ανάθεσης είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία του σε θέματα (οικονομικά, προσωπικού κ.λ.π.), που άπτονται σε Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης.
Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ορκωτού λογιστή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων (έλεγχος χρήσης 2021)

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ορκωτού λογιστή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων (έλεγχος χρήσης 2021) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όπως κατωτέρω αναλυτικά αναφέρεται στη συνημμένη μελέτη της υπηρεσίας και κατόπιν της αριθμ. 2.1/10-014-2023 (ΑΔΑ: ΨΛΛ0ΨΔΟΚΚ-Δ2Δ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ-ΙΝ επικαιροποίηση της αριθμ. 6,3/04-11-2022 απόφασής του με θέμα: Εγκριση για απευθείας ανάθεση ορκωτών λογιστών για έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2021 στο ΠΤΑ-ΙΝ
Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών για τη συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στη Διεθνή Έκθεση Ποτών και Τροφίμων Food and Drink Expo 2023

Η Πρόεδρος Δ.Σ του ΠΤΑ Ιονίων Νήσων καλεί τον ανωτέρω ενδιαφερόμενο που επιθυμεί και δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλει σφραγισμένη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στη Διεθνή έκθεση ποτών και τροφίμων «FOOD AND DRINK EXPO 2023», που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 24 με 26 Απριλίου 2023 στο Μπέρμινχαμ της Αγγλίας.
Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών για τη συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στη Διεθνή Τουριστική έκθεση «SALON MONDIAL DU TOURISME PARIS 2023», που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 16 με 19 Μαρτίου 2023 στο ΠΑΡΊΣΙ – ΓΑΛΛΙΑ .

Η Πρόεδρος Δ.Σ του ΠΤΑ Ιονίων Νήσων καλεί τον ανωτέρω ενδιαφερόμενο που επιθυμεί και δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλει σφραγισμένη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στη Διεθνή Τουριστική έκθεση «SALON MONDIAL DU TOURISME PARIS 2023», που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 16 με 19 Μαρτίου 2023 στο ΠΑΡΙΣΙ - ΓΑΛΛΙΑ.
Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών για τη συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στη Διεθνή Τουριστική έκθεση «ITB BERLIN 2023», που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 07 με 09 Μαρτίου 2023 στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Πρόεδρος Δ.Σ του ΠΤΑ Ιονίων Νήσων καλεί τον ανωτέρω ενδιαφερόμενο που επιθυμεί και δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλει σφραγισμένη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στη Διεθνή Τουριστική έκθεση «ITB BERLIN 2023», που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 07 με 09 Μαρτίου 2023 στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.
Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2023, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2023, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ»
Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 9η EXPOTROF 2023

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συμμετοχή του ΠΤΑ_ΙΝ στην έκθεση ποτών και τροφίμων EXPOTROF 2023», όπως έχει εγκριθεί στο ΔΣ του ΠΤΑ-ΙΝ με τον προϋπολογισμό του 2023 (αριθ. 7.1/19-12-2022 (ΑΔΑ:9ΥΘ7ΨΔΟΚΚ-Β53)
Read more

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΣΤΑΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ

ΕΑΝΕΠ: Επαναληπτική διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την υλοποίηση επικαιροποίησης αρχικής μελέτης με τίτλο "Τεχνικοοικονομική Μελέτη Βιωσιμότητας & Σύστασης Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας ΑΕ"
Read more

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΣΤΑΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ

ΕΑΝΕΠ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υλοποίηση επικαιροποίησης αρχικής μελέτης με τίτλο "Τεχνικοοικονομική Μελέτη Βιωσιμότητας & Σύστασης Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας"
Read more