Αποφάσεις Δ.Σ.

  • Home
  • Αποφάσεις Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Αποσπάσματα Πρακτικών της 8ης Συνεδρίασης/2021 την 06-12-2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
Read more

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Αποσπάσματα Πρακτικών της 7ης Συνεδρίασης/2021 την 12-11-2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
Read more

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Αποσπάσματα Πρακτικών της 6ης Συνεδρίασης/2020 την 18-12-2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
Read more

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Αποσπάσματα Πρακτικών της 5ης Συνεδρίασης/2020 την 28-09-2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
Read more

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Αποσπάσματα Πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης/2020 την 14-02-2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
Read more